Alt om Sjøfart!

Posts tagged Nautikk.net

Velkommen til nautikk.net

Velkommen til nautikk.net

Nautikk.net er en informasjonskilde ment for studenter på maritime studier, seilende, eller personer med interesse i det maritime. Siden er laget av en kadett og tidligere student på nautikkstudiet ved universitetet i Tromsø og mesteparten av innholdet er hentet fra lærebøker, forelesninger og internettartikler. Innholdet i lærestoffet er basert på pensum for nautikk på høgskolenivå. […]

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com