Alt om Sjøfart!

Posts tagged DSC

Digital Selective Calling (DSC)

Digital Selective Calling (DSC)

1. Innføring Digital Selective Calling eller DSC er en standard for å sende forhåndsdefinerte digitale meldinger via mellomfrekvens (MF), høyfrekvens (HF) og svært høy frekvens (VHF)  over maritime radiosystemer. Det er en sentral del av Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). DSC ble utviklet for å erstatte en samtale av eldre fremgangsmåter. Fordi et DSC […]

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com