Alt om Sjøfart!

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (Skipsarbeidsloven)

Trykk her for skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven, lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip av 21. juni 2013, i kraft 20. august 2013 (med unntak av lovens kapittel 10 som trådte i kraft 1. januar 2014).

Loven er en arbeidsmiljølov for skipsfarten og får anvendelse for arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på norske skip. Deler av loven, blant annet kap. 10 om diskriminering, får anvendelse også for andre som har arbeid om bord på norsk skip. Loven gjelder likevel ikke den som bare arbeider på skipet mens det ligger i havn. Skipsarbeidsloven må sees i sammenheng med skipssikkerhetsloven.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com