Alt om Sjøfart!

Oppgaver til SOLAS

Fartøyet spørsmålene skal besvares for er en større supplybåt på ca. 5000 tonn                                                                                                              .

Brann

 1. Hva er kravet til antall og posisjon av brannhydrantene? Og hvor kan du finne flere detaljer om kravene til slikt utstyr?
 2. Hvor mange landkoblinger (shore-connections) skal det være om bord?
 3. Hvilke pumper om bord kan brukes som brannpumper og hvor mange skal det være?
 4. Hva er kravet til brannslanger og hvor lange skal de være?
 5. Hva er generelt krav til plassering av håndholdte brannslukningsapparater?
 6. Hvor mange reserve-ladninger er det krav til å ha om bord?
 7. Hvor mange brannmannsdrakter skal det være om bord og hvor mange reserveflasker skal hvert sett ha?
 8. Hva er generelt kravet til fluktruter om bord og hvordan skal de merkes?
 9. Hvor mange fluktmasker skal det være om bord?
 10. Hvilke brannvernutstyr skal jevnlig kontrolleres om bord?

Livredningsutstyr

 1. Hva er kravet til livredningsutstyr som skal brukes om bord i skipet?
 2. Hvor mange radar-transpondere skal det være om bord og hvor skal de plasseres?
 3. Hva er kravet til antall og typer livbøyer som skal anbringes om bord?
 4. Hvor mange redningsvester skal det være og hvordan skal de oppbevares?
 5. Hva er kravet til overlevingsdrakter om bord?
 6. Hva er kravet til gjennomføring av mønstring og øvelser?
 7. Hva er kravet til gjennomføring av evakueringsøvelser?
 8. Hva er kravet til gjennomføring av brannøvelser?
 9. Hvilken opplæring angående brann og redningsutstyr skal nye besetningsmedlemmer ha?
 10. Du skal lage rutiner for inspeksjon og vedlikehold av livredningsutstyr. Hva skal inspiseres, hvor ofte og hva er krav til jobbeskrivelsen?
 11. DU skal lage en SOLAS opplæringsmanual til mannskapet. Hva skal den som minimum inneholde av beskrivelse?

Sikker Navigasjon

 1. Hvem er ansvarlig for at skipet har tilgang på oppdaterte værvarslinger?
 2. Hvor finner du ytterligere krav til godkjenning og ytelse av skipets navigasjonssystemer?
 3. Hvilke navigasjonsutstyr skal skipet minimum utstyres med?
 4. Hva er kravene til losbordingsutstyr?
 5. Hva skal en ruteplanlegging som minimum ha med?
 6. Er det spesielle krav til bruk av styremaskin(er) i trange farvann eller havner?
 7. Hva er kravet til testing av styremaskin?
 8. Hvilke skip har krav til rate-of-turn indikator?

Konstruksjon – strukturer, stabilitet, installasjon

 1. Hva er hastighetskravet fra ror 35 grader babord til 35 grader styrbord for hoved styremaskin?
 2. Hva er kravet til styrehjelpmaskin?
 3. Hva er kravet til kommunikasjon mellom navigasjonsbro og styremaskin?
 4. Hva er kravet til lensepumper?
 5. Hva er kravet til kommunikasjon mellom navigasjonsbro og maskinrom?
 6. Hva er kravet til en nødkilde for elektrisk kraft?

Svar – Spørsmål i SOLAS


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com