Alt om Sjøfart!

NIS-Loven

NIS-loven gir adgang til å ansette utenlandske sjøfolk på nasjonale lønnsvilkår.

For skip registrert i NIS gjelder norsk lov med mindre annet er bestemt, jf. NIS-loven § 3 første ledd. Utgangspunktet er derfor at sjømannsloven gjelder fullt ut for skip registrert i NIS. Tanken er at registeret ikke skal skille seg vesentlig fra standarden i norsk skipsfart for øvrig. 1

Med hensyn til mannskapets rettsforhold er det likevel åpnet for at en rekke av bestemmelsene i sjømannsloven kan fravikes i tariffavtale. I forarbeidene er unntaksadgangen begrunnet med at tariff- og arbeidsforhold for skip i NIS bør være tilpasset internasjonalt anerkjent praksis for forhandlinger om tariff- og arbeidsavtaler. 2 Unntakene vil bli nærmere omtalt i forbindelse med de respektive paragrafer i gjeldende lov og i utkastet til ny lov.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com