Alt om Sjøfart!

Lastelinje-Konvensjonen

Den internasjonale lastelinjekonvensjonen (ICLL – Load Line Convention) er en IMO-konvensjonen som gjelder for alle fartøy i internasjonal fart, med følgende unntak: skip i krig; skip på mindre enn 24 meters lengde; lystyachter som ikke er engasjert i handel; og fiskefartøy.

Den første internasjonale lastelinjekonvensjonen, som ble vedtatt i 1930, var basert på prinsippet om reststabilitet, selv om det var anerkjent at fribord også sikrer tilstrekkelig stabilitet og unngår overdreven stress på skipets skrog som følge av overbelastning.

I lastelinjekonvensjonen som vedtatt av IMO i 1966 avsettes det for å bestemme fribord av skip ved oppdeling og stabilitetsberegninger i skadet tilstand.

Konvensjonen tar hensyn til de potensielle farene som finnes i forskjellige soner, områder og ulike årstider. Det tekniske vedlegget inneholder flere ekstra sikkerhetstiltak vedrørende dører, lenseporter, kummer og andre elementer. Hovedformålet med disse tiltakene er å sikre vanntetthet av skipsskrog under fribordsdekk.

Alle tildelte belastningslinjer skal merkes midtskips på hver side av skipet, sammen med dekkslinje. Skip beregnet for transport av tømmerlast er tildelt et mindre fribord som gir dekkslasten beskyttelse mot virkningen av bølger.

Konvensjonen definerer maksimalt tillatte dypgang på et skip, og hvordan dette skal markeres på siden av fartøyet.

Et internasjonalt lastelinjesertifikat er et bevis at fartøyets styrke og stabilitet er godkjent for den dypgangen som tilsvarer fribordmerket gitt på sertifikatet, og at fartøyet ved maksimal dypgang har en reststabilitet og baughøyde i samsvar med kravene i ICLL .

Kravet til reststabilitet er for å sikre at fartøyet ikke blir brutt ned av tung sjø, mens kravet til baugen høyde, er å begrense mengden av grønn sjø på dekk.

ICCL innholder også krav vedrørende:

  • Vær- og vanntett lukkeanordninger til åpninger som fører til volumer som anses å ha oppdrift
  • Beskyttelse av mannskap

Oppbygging:

Konvensjonen består av fire vedlegg:

Vedlegg I er delt inn i fire kapitler:
  • Chapter I – General;
  • Chapter II – Conditions of assignment of freeboard;
  • Chapter III – Freeboards;
  • Chapter IV – Special requirements for ships assigned timber freeboards.

Vedlegg II dekker soner, områder og sesonger

Vedlegg III dekker sertifikater, inkludert et internasjonalt lastelinjesertifikat

Klikk på linken for å se IACS tolkning av lastelinjekonvensjonen


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com