Alt om Sjøfart!

INMARSAT

Satellittkommunikasjoner for GMDSS-systemet blir levert av den Intermasjonale Maritime Satellittorganisasjon, INMARSAT. Organisasjonen har 84 medlemsland og har operert globalt siden 1982. Hovedformålet med organisasjonen er å levere satellittjenester for maritim kommunikasjon og spesielt styrke nød- og sikkerhetstjenesten. Inmarsat-B ble introdusert i 1994 og er etterfølgeren til Inmarsat-A.

Oppbygning

Inmarsat-systemet består av tre hovemkomponenter:

  1. Satellittkapasitet – Levert av Inmarsat
  2. Kystjordstasjoner – Levert av Inmarsat signaturstater.
  3. Skipsjordstasjoner – Levert av frittstående leverandører

INMARSATs hovedkontor og operasjonssenter ligger i London (NOC) og har 24-timers service for sine kunder.

Rom-segmentet (NCS)

Inmarsat satellittene er skutt ut i en geostasjonær bane over ekvator. At en satellitt er geostasjonær betyr at den roterer like fort som jorden (vinkelhastighet vel å merke), altså den bruker like lang tid på en rotering som jorden. I denne omløpsbanen oppnår satellittene nærmest global dekning. Nord for 76 grader nord og syd for 76 grader syd, altså i polare områder, vil en normalt ikke ha forbindelse med satellittene. Systemet er slik utbygd at det til enhver tid er en operativ og en reserve satellitt tilgjengelig.

Kystjordstasjoner (CES)

Kystjordstasjonene opprettholder forbindelsen mellom satellittene og telekommunikasjonsnettet rundt om i verden. Nåværende kystjordstasjoner eies og drives som regel av de respektive lands teleadministrasjoner, og det finnes kystjordstasjoner fordelt om i hele verden. En typisk kystjordstasjon består av en parabolantenne med en diameter på 11-14 meter. Antennen brukes for sending til satellitten og mottaking fra satellitten.

Figur 1: Inmarsat-systemets dekningsområdet. Som vi kan se, dekkes nordøst-passasjen svært dårlig.

figur 2: Satellittenes dekningsområdet.

Skipsjordstasjoner (SES)

Forkortelsen SES inkluderer den generelle betegnelsen MES (Mobile Earth Station) som gjelder for alle Inmarsat terminaler. En skipsjordstasjon består av over-dekk-utstyr (ADE) og under-dekk-utstyr (BDE). Før en skipsjordstasjon kan nyttiggjøres i Inmarsat-systemet må stasjonen være forskriftsmessig installert ombord og kommisjonert. Formålet med en slik kommisjonering er at Inmarsat-terminalen blir registrert i Inmarsat-systemet, samt at terminalen fungerer uten å forårsake forstyrrelser i systemet eller overfor andre brukere.

 


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com