Alt om Sjøfart!

IMO

Den internasjonale maritime organisasjon

Den industrielle revolusjon på 18 og 19-hundretallet og den økende internasjonale handel som fulgte av dette resulterte i ratifisering av flere internasjonale avtaler deriblant avtaler om sikkerhet på skip, t tonn-måling, forebygging av kollisjon og signaler m.m.

På slutten av nittenhundretallet ble det foreslått å danne en permanent internasjonalt  organisasjon som skulle ha til oppgave å utvikle regler og retningslinjer for skip og skips-relaterte problemstillinger. Forslaget ble ikke tatt videre, men internasjonalt samarbeid fortsatte inn i det tjuende århundre hvor flere internasjonale konvensjoner ble utviklet og ratifisert.

IMO ble opprettet i 1948 og er FNs sjøsikkerhetsorganisasjon. Med hovedkvarter i London, England har IMO som hovedoppgave å utvikle og opprettholde et rigid rammeverk for skipsfarten som inkluderer internasjonal lovgivning og regulering. Rammeverket IMO jobber med inkluderer sikkerhet for fartøy og mannskap, miljømessige hensyn, juridiske spørsmål, tekniske løsninger og trygging av havner. Gjennomføringen av rammeverket blir pålagt regjeringer og deres maritime administrasjoner.

 


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com