Alt om Sjøfart!

Geodesi

Ordet Geodesi – stammer fra det greske ordet “γεωδαισία” eller “geodaisia” ​​(bokstavelig talt, “delingen av jorden”) – er først og fremst opptatt av posisjonering innen et varierende gravitasjonsfeltet. Noe foreldet i dag, er geodesi i den tysktalendeverden delt inn i “Higher Geodesi” (“Erdmessung” eller “höhere Geodäsie”), som er opptatt av å måle jorden på en global skala, og “Praktisk Geodesi” eller “Engineering Geodesi” (“Ingenieurgeodäsie”), som er opptatt av å måle bestemte deler eller regioner av jorden, og som inkluderer oppmåling.

Formen på jorden er i stor grad et resultat av dens rotasjon, som bevirker dens ekvatoriale bule, og konkurransen av geologiske prosesser som for eksempel en kollisjon mellom platene, og av vulkanisme, motstått på grunn av jordens gravitasjonsfelt. Dette gjelder både for den faste overflate, væskeoverflaten (dynamisk havoverflaten topografi ) og jordens atmosfære. Av denne grunn er studiet av jordens gravitasjonsfelt kalt fysisk geodesi av noen.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com