Alt om Sjøfart!

COW og Slop tank

Crude Oil Washing (COW)

COW kan enklest forklares som en prosess som foregår under
skipets losseoperasjon, hvor endel av lasten resirkuleres tilbake
til tankene. Den resirkulerte lasten blir pumpet gjennom
tankvaskemaskiner som spyler de innvendige tankflatene med
kraftige oljestråler.For å få til en god vasking må oljen leveres med et trykk på 8 – 10 bar. I tillegg til denne kraftige strålen, har oljespyling en oppløsende effekt på de emulsjonene som har festet seg på tankveggene. Fordelen er at en slipper å bruke vann eller ulike kjemikaler til å vaske tankene, samt at «spyleoljen» kan leveres som payload.

Hvorfor COW?

Mindre tankskip skifter ofte mellom hvilke produkter de
frakter, og må derfor rense tankene for å unngå å forurense den neste lasten. De større tankskipene, som kun frakter råolje, trenger å vaske vekk avleiringer i tankene. Råolje er tyktflytende og klissete, og avleiringer (ROB – last som «Remains On Board») utgjør en betydelig reduksjon i fraktekapasiteten. I tilfeller der det skal utføres inspeksjoner eller vedlikehold i tankene er det ikke tilstrekkelig å vaske tankene, da må de også tømmes for gasser. Etter å ha blitt tømt for gasser måkes tankene ofte manuelt.

Slop tanker

Alle tankskip over 70 000 DWT skal ha minst to sloptanker.
Skipets sloptanker skal normalt være 3%av den totale
lastekapasiteten, men på skip med segregerte ballasttanker, kan
slopkapasiteten reduseres til 2%. (MARPOL anneks 1)

Eksempel:
Hvor stor slopkapasitet må et skip med lastekapasitet på
300 000 m³ ha?
Svar:
300 000 m³• 0.03= 9000 m³

Load on Top

Vaskevannet etter COW inneholder store mengder olje, og kan
derfor ikke lenses på havet. Olje/vann blandingen blir ført over
på skipets slop-tanker, hvor væska står og skiller seg i løpet av
reisen. Sjiktet med vann blir lenset ut på havet, og man står igjen
med råolje på tanken. Denne oljen blir pumpet tilbake på
hovedtankene og den nye lasten ble lastet oppå denne «load on
top». Større tankskip kan gjenvinne opp til 800 tonn råolje på
denne måten.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com