Alt om Sjøfart!

Posts in category Uncategorized

Velkommen til nautikk.net

Velkommen til nautikk.net

Nautikk.net er en informasjonskilde ment for studenter på maritime studier, seilende, eller personer med interesse i det maritime. Siden er laget av en kadett og tidligere student på nautikkstudiet ved universitetet i Tromsø og mesteparten av innholdet er hentet fra lærebøker, forelesninger og internettartikler. Innholdet i lærestoffet er basert på pensum for nautikk på høgskolenivå. […]

Beregning av Gyro- og magnetkompass-feil

Beregning av Gyro- og magnetkompass-feil

Som dekksoffiser er det å beregne gyro og magnetkompass-feil en rutine-sak. Mange rederier har som krav at navigatøren på vakt (OOW) skal fastsette feilvisning på utstyret hver vakt. Feilen som finnes skal dokumenteres i skipsdagboken og en egen dedikert kompassfeil-bok. Når det kommer til å finne feilen på kursgiverene (her: Gyro og magnetkompass) er det flere […]

Flaggingføring

Flaggingføring

Nasjonalflagg Flagget har alltid vært viktig på sjøen, og derfor har sjømenn og seilere i Norge stor respekt for flagget. På sjøen kan man vente med å ta ned flagget etter solnedgang til man kommer til havn eller ankrer opp. Politibåter og andre båter som seiler med orlogsflagget skal flagge døgnet rundt så lenge båten […]

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur er en organisasjons arkitektur, og designet slik at mennesker skal leve og fungere både innenfor og utenfor den. Organisasjonskart Et organisasjonskart viser det organisatoriske hierarkiet, det vil si hvem som er leder for hvem. Samtidig kan man se de forskjellige stabsfunksjonene i organisasjonen, for eksempel en økonomiseksjon eller en markedsføringsseksjon. En organisasjonskart viser de ytre fasadene […]

MF/HF-Radio

MF/HF-Radio

1. Introduksjon MF/HF RT radio er ofte kjent som SSB radio. Det er et sende-mottakings-system ofte referert til som en transceiver (Tx / Rx), som tillater at operatøren kan enten sende eller motta informasjon fra tale. MF/HF radioer bruker SSB modulasjon for talekommunikasjon. En av de større ulemper ved en MF/HF RT radio er at […]

NAVTEX-forkortelser

NAVTEX-forkortelser

BACK Backing BECMG Becoming BLDN Building C-FRONT Cold Front DECR Decreasing DPN Deepening EXP Expected FCST Forecast FLN Filling FLW Following FM From FRQ Frequent HPA Hectopascal HVY Heavy IMPR Improving/Improve INCR Increasing INTSF Intensifying/Intensify ISOL Isolated KMH km/h KT Knots LAT/LONG Latitude/Longitude LOC Locally M Meters MET Meteo… MOD Moderate MOV Moving/Move NC No […]

Digital Selective Calling (DSC)

Digital Selective Calling (DSC)

1. Innføring Digital Selective Calling eller DSC er en standard for å sende forhåndsdefinerte digitale meldinger via mellomfrekvens (MF), høyfrekvens (HF) og svært høy frekvens (VHF)  over maritime radiosystemer. Det er en sentral del av Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). DSC ble utviklet for å erstatte en samtale av eldre fremgangsmåter. Fordi et DSC […]

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com