Alt om Sjøfart!

Ratifisering av en konvensjon

Ratifiseringen av konvensjoner er den prosessen hvor IMO som en organisasjon er mest involvert. IMO har seks hovedkomiteer som har som hovedoppgave å adoptere og implementere konvensjoner. Assembly og Counsil er hovedorganene  og underkomiteen består av

  • Safety committee
  • Marine enviroment protection committee
  • Legal committee
  • Facilitation committee
  • Technical Cooperation Committee

Utviklingen i skipsfarten er diskutert av organisasjonens medlemsstater i underkomiteene og behovet for en ny konvensjon eller endringer i eksisterende konvensjoner kan diskuteres i disse komiteene.

Ikrafttredelse

Adopsjonen av en konvensjon i IMO markerer det som er begynnelsen på en veldig lang prosess. Før en konvensjon kan tre i kraft, altså bli bindende for medlemsland som har ratifisert den  må den først aksepteres av individuelle land.

Signatur, Ratifikasjon, Godtakelse, Godkjenning og Tiltredelse

uttrykkene signatur, ratifikasjon, godtakelse, godkjenning og tiltredelse refererer til noen av metodene et land kan bruke for å uttrykke sitt samtykke til å bli bundet av en konvensjon.

Signatur

samtykke kan bli uttrykket med signatur når:

  • Konvensjonen spesifiserer at signaturer skal ha en slik effekt
  • Det er blitt fastsatt av forhandlings-landene at signaturer skal ha en slik effekt.

-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com