Alt om Sjøfart!

Beregning av Gyro- og magnetkompass-feil

Som dekksoffiser er det å beregne gyro og magnetkompass-feil en rutine-sak. Mange rederier har som krav at navigatøren på vakt (OOW) skal fastsette feilvisning på utstyret hver vakt. Feilen som finnes skal dokumenteres i skipsdagboken og en egen
dedikert kompassfeil-bok.

Når det kommer til å finne feilen på kursgiverene (her: Gyro og magnetkompass) er det flere metoder som kan anvendes. Den enkleste og raskeste metoden er å bruke overrettmerker som umiddelbart gir navigatøren gyro- og magnetkompassfeil.

Overrettmerker

Overrettmerker er to objekter/merker plassert enten på sjøen, på land eller en kombinasjon av disse. Noen merker har form som en trekant, det ene merket har spissen opp, og det andre spissen ned. Når merkene har spissene på en rett vertikal linje, ligger skipet i en posisjon langs linjen mellom to to merkene. Overrettmerker blir ofte benyttet i trange leier hvor man trenger høy posisjonsnøyaktighet. Merkene har som regel lys av forskjellige karakteristikk slik at de kan benyttes om natten også.

I sjøkartet vil overrettmerker vises som tradisjonelle navigasjonsmerker, men med en linje trukket gjennom de og forlenget ut i kanalen/leia der skip navigerer.

Figuren over viser hvordan overrettmerker kan vises i kartet.

Beregningsmetode ved bruk av overrettmerker

Ved å ta utgangspunkt i de overrettmerkene som vises i figuren over ser vi at kursen man skal stevne merkene med er 239.5 grader. Vi antar at det er ingen strøm eller vind som påvirker kursen.

Gyrokurs avlest – 239.0

Overrettkursen – 239.5

Gyrofeil – 0.5 (lav/-)

Magnetkurs avlest – 233.0

Misvisning – 3.5 (E)

Overrettkursen – 239.5

Deviasjon – 3.0 (E) (Beregnet)

Magnetkompassfeil – 6.5 (E)

Når man snakker om feil i magnetkompasset menes misvisningen + deviasjon. Når man regner feilen er det deviasjonen man finner, ettersom misvisningen er oppgitt i kartet. For å beregne deviasjon: Overrettkurs – Misvisning – Magnetkurs.

Astronomisk beregning

Når man ikke har tilgang på overrettmerker kan man benytte solen eller stjerner for å finne feilen på gyro- og magnetkompasser. Beregningen tar utgangspunkt i at man kan beregne sann peiling til solen. Ved å sammenlikne sann peiling til solen og den peilingen som er avlest fra peileskiven vil avviket mellom disse være feilen på kompasset.

I eksempelet under er solen benyttet for beregning.                                                                        

Informasjon som kreves:

TID (UTC) – 13:30:22

DR POS – 12 (grad) 42.6 (min) S, 018 (grad) 48.7 (min) W

Gyrokurs – 121.6 (grad)

Magnetkurs – 149.5 (grad)

Gyropeiling (sun) – 262 (grad)

Beregning:

 

GHA’ – 71 (grad) 27.4 (min) – almanakk

Inc – 07 (grad) 35.5 (min) – almanakk

GHA – 79 (grad) 02.9 (min)

Longtitude – 18 (grad) 48.7 (min) W

LHA – 60 (grad) 14.2 (min) S

DEC’ – 13 (grad) 02.5 (min) S – almanakk

Corr – 00 (grad) 00.4 (min) – almanakk

DEC – 13 (grad) 02.9 (min) S

p= LHA

A=(tan lat)/(tan p)=0.12915 N

B=(tan dec)/(sin p)=0.2669 S

C=A+B=0.2669-0.12915=0.1378 S

Tan Az=1/(C*cos (lat))

Az=82.3 (grad)

Sann peiling til solen=180 (grad) + 82.3 (grad)=262.2                                                                   

Gyropeiling – 262 (grad)

Sann Peiling – 262.3 (grad)

Gyrofeil – 0.3 lav

Magn.peiling – 285 (grad)

Variasjon – 20.7 (grad) W

Sann Peiling – 262.3 (grad)

Deviasjon – 2 (grad) W

Når man benytter peileskiven for å finne peilingen til solen vil denne være tilkoblet gyrorepeater. Dette betyr at peilingen man får er gyropeiling. For å finne magnetisk peiling må man enten koble peileskiven til magnetkompasset på rorhustaket eller finne forskjell mellom magnetkurs og gyrokurs og legge denne forskjellen til gyropeilingen. Dette blir da en “kalkulert” magnetisk peiling ut fra kursgivernes forskjell.

Eksempel 1: Gyro- og magnetkompassfeil


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com