Alt om Sjøfart!

MF/HF-Radio

1. Introduksjon

MF/HF RT radio er ofte kjent som SSB radio. Det er et sende-mottakings-system ofte referert til som en transceiver (Tx / Rx), som tillater at operatøren kan enten sende eller motta informasjon fra tale. MF/HF radioer bruker SSB modulasjon for talekommunikasjon.

En av de større ulemper ved en MF/HF RT radio er at den ikke er i stand til å adressere en bestemt radiostasjon. En talemelding som sendes over MF/HF RT radio kan høres av alle andre MF/HF radioer innenfor rekkevidde.

På grunn av dette vil MF/HF radioer integrere en MF/HF DSC kontroller. Dens funksjon kan betraktes som en krysning mellom en vanlig telefon og en radio. DSC funksjoner via DSC kontroller eller modem, som bare sender en stråle av digital kode på MF/HF DSC frekvenser, vil automatisk “ringe” en annen MF/HF radio. Dette er mulig fordi hver MF/HF DSC kontroller har fått tildelt et unikt MMSI-nummer som fungerer som et telefonnummer.

De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av:

 1. En mottaker (Rx) med en øretelefon og/eller høyttaler;
 2. En sender (Tx) med en mikrofon – mikrofon og øretelefon er ofte kombinert i en enkelt håndsett;
 3. En MF/HF DSC kontroller;
 4. Er radioteleks system (valgfritt);
 5. En antenne som tillater både simplex og duplex (Les innføring i GMDSS);
 6. Strømforsyning – ofte et 12 V eller 24 V batteri.

Medium Frekvenser (MF) utpekt for marin kommunikasjon ligger i området mellom 1605 kHz til 3800 kHz og er kalt “t” båndet.

Høye frekvenser (HF) utpekt for marin kommunikasjon ligger i området mellom 4000 kHz til 27 500 kHz og kalles “u” båndet. Dette er delt inn i følgende underbånd: 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22, 25/26 MHz. Bare de første fem er brukt for nød- og sikkerhetskommunikasjon.

MF- og HF-kommunikasjon utvider rekkevidden av maritim kommunikasjon utover radiodekningsområdet A1 (VHF) og inn i dekningsområdene A2, A3 og A4.

MF har normalt en rekkevidde på 250-400 nautiske mil under normale forhold og gjør nytte av jordbølgeegenskapene for kommunikasjon over lengre distanser. I tillegg til jordbølgeegenskapene er MF tidvis påvirket av meteorologiske forhold, som en kan utbytte i kommunikasjonen opp mot flere hundre nautiske mil, under helt spesielle forhold, flere tusen nautiske mil.

HF har normalt en rekkevidde på flere tusen nautiske mil under gode forhold. HF har også normalt en tilleggsegenskap i forhold til MF ved at ionosfæren benyttes som refleksjonsspeil for HF-signalene. HF-signalene kan derfor vandre fra Atlanterhavet til stillehavet, og telefonisambandet kan være klart som dagen. Noen ganger kan en tro at en gjennomfører en lokalsamtale på vanlig telefon. Kommunikasjon over lengre distanser er det som mest kjennetegner HF/kortbølge-kommunikasjon

En god radiooperatør vil med tiden lære seg å utnytte egenskapene innenfor MF og HF transmisjonsforhold og derved sikre god kommunikasjon til alle tider på døgnet.

2. Kanaler og frekvensbruk

2182 kHz er den internasjonale nød-, sikkerhets- og kallekanalen i det maritime MF-båndet. Fartøy er normalt utstyrt med en kombinert MF7HF-transceiver (bare MF-transceivere finnes knapt nok på verdensmarkedet). Vi behandler derfor MF og HF under ett, betegnet som MF/HF.

Det er ikke lenger krav til kontinuerlig lyttevakt på 2182 kHz i MF-båndet, men det oppfordres til frivillig lyttevakt mens fartøyet er underveis i sjøen.

Alle maritime kystradiostasjoner skal holde effektiv lyttevakt på 2182 kHz, men praksisen kan variere.

2182 kHz blir brukt til nødsignal, nødkalling, nødmelding, nødtrafikk, hastersignal, hasterkalling, hastermelding og hastertrafikk (forutsatt korte hastermeldinger) og til tryggingssignal og tryggingskalling.

Tryggingsmeldinger skal fortrinnsvis sendes på en arbeidsfrekvens etter forutgående annonsering på 2182 kHz.

2182 kHz kan også benyttes av:

 • Kyst- og skipsstasjoner til kalling og svar på kalling
 • Kystradiostasjoner for annonsering av trafikklister og viktige, maritime meldinger

For å lette mottak av nødkallinger skal operatøren begrense all sending på 2182 kHz til et minimum. Ingen sendinger (untatt nødtrafikk) skal vare lenger enn ett minutt.

2.1 Nødvendige frekvenser – kanaler

Alle fartøy som har utstyr for radiotelefoni i det maritime MF/HF-båndet, skal kunne sende og motta på:

 • Nød-, sikkerhets- og kallefrekvens 2182 kHz
 • Kanaler/frekvenser for skip-til-land/land-til-skip i MF-båndet
 • Kanaler/frekvenser for skip-til-skip i HF-båndet
 • Kanaler/frekvenser for skip-til-land i HF-båndet
 • Kanaler/frekvenser for land-til-skip i HF-båndet

Download (PDF, 641KB)

2.2 Offentlig Korrespondanse

Alle norske kystradiostasjoner kan ekspedere offentlig korrespondanse i MF-båndet. HF-båndet er desverre ikke i bruk i Norge. Det finnes likevel noen få kystradiostasjoner rundt omkring i verden som fremdeles ekspederer HF-trafikk. Passasjerfartøy som har behov for å føre radiosamtaler over kanalene for offentlig korrespondanse, skal, hvis mulig, kunne ekspedere i duplex. For andre fartøy tillates også simplex og semiduplex.

Norske kystradiostasjoner lytter normalt på de arveidskanalene som de er tildelt. Kystradiostasjonene kaller fartøy på 2182 kHz. Ved svar bør fartøyet fortrinnsvis bruke en av kystradiostasjonenes arbeidskanaler/frekvenser. Arbeidskanalene finnes i kanalplanen i kapittel 2.1.

Eksempel på forbindelse på MF med norsk kystradiostasjon

Båten Kship Venus, som har kallesignalet LPAQ, er på vei fra Haugesund til Dover. Ved hjelp av MF kanalplan for Norge ser radiooperatøren at nærmeste MF-anlegg har kanal 291, som tilhører Rogaland radio via Farsund radio. Han stiller inn radioutstyret MF/HF på kanal 291. Han forstår at det er god forbindelse fra sin posisjon. Kship Venus kaller direkte på arbeidskanal (291), og prosedyren blir som følger:

Kalling fra Kship Venus/LPAQ

 • Rogaland radio, Rogaland radio, Rogaland radio
 • Dette er
 • Kship Venus, Kship Venus, Kship Venus /LIMA PAPA ALFA QUEBEC
 • Har en telefonsamtale
 • Kanal 291
 • Over

Rogaland radio svarer på kallinga

 • Kship Venus, Kship Venus, Kship Venus /LIMA PAPA ALFA QUEBEC
 • Dette er
 • Rogaland radio, Rogaland radio, Rogaland radio
 • Hører deg utmerket
 • Kom med bestillingen
 • Over (over kan normalt sløyfes iht. praksis når forholdene er gode)

Radiooperatørens bestilling blir (radiooperatøren synes forholdene er så gode at kyststasjonens navn og navn på eget fartøy brukes bare èn gang)

 • Rogaland Radio
 • Dette er
 • Kship Venus
 • Kalesignalet er LIMA PAPA ALFA QUEBEC
 • bestiller 22 77 43 50

Rogaland radio setter nå opp samtalen, og telefonsamtalen kan gjennomføres. Når samtalen er avsluttet, vil Rogaland radio normalt oppgi hvor mange minutter samtalen varte (det kan evt vises direkte på skjermet dersom kyststasjonen kan levere en slik tjeneste, og fartøyet som har transceiveren som håndterer dette).

Som hovedregel kaller du opp en norsk radiostasjon direkte på arbeidskanal/frekvens. I andre land kaller en normalt opp på 2181 kHz og blir tildelt en kanal/arbeidsfrekvens. Når det gjelder kalling til utenlandske kystradiostasjoner, bør en alltid kontrollere kanal/arbeidsfrekvens i “List of Coast Stations” før en etablerer kontakt, enten det gjelder MF eller HF.

2.3 Annen radiotrafikk

2.3.1 Skip-til-skip-samtaler

Skip-til-skip-samtaler kan opprettes på 2182 kHz. Deretter kan det skiftes over til MF-kanal/frekvens, som er beregnet for skip-til-skip-korrespondanse i MF-båndet

Noen norske skip-skip-frekvenser:

Norske skip-til-skip-frekvenser
2336 kHz 2338,5 kHz 2341 kHz 2343,5 kHz 2346 kHz 2348,5 kHz 2351 kHz 2353,9 kHz 2356 kHz 2361 kHz 3359 kHz 2263,5 kHz 3366 kHz

De nasjonale skip-til-skip-frekvensene kan bare brukes i nordeuropeiske farvann og bare til forbindelse mellom norske skipsradiostasjoner. En skal benytte SSB for skip-til-skip-samtaler.

Radiotrafikk som gjelder trygging av navigering, som er viktig for alle fartøy innenfor rekkevidde og i trafikkerte områder, og som ikke overstiger ett minutt, kan likevel sendes på 2182 kHz.

2.3.2 Skip-til-land-samtaler

Dersom vi ikke benyttet arbeidskanal direkte, kan skip-til-land-samtaler opprettes på 2182 kHz. Deretter kan det skiftes over til MF-kanal/frekvens, som er beregnet for skip-til-land-korrespondanse. Når forbindelsen er etablert, oppgir operatøren på skipsradiostasjonen som kaller, hvilken kanal han ønsker å bruke, eller han følger radiooperatørens anvisning på den aktuelle kystradiostasjon.

Skipsradiofrekvenser til bruk overfor utenlandske kystradiostasjoner
2051 kHz 2054 kHz 2057 kHz 2635 kHz 2638 kHz 2045 kHz 2048 kHz

Ytterligere informasjon om frekvenser for samband med internasjonale kystradiostasjoner finnes i “List of Coast Stations”.


-- Last ned denne siden som PDF --


Similar posts
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com